האתגרים של מטפלים רגשיים:
1. שיווק:
  • קושי בקידום עצמי: מטפלים רבים, חווים קושי בקידום עצמם ובשיווק שירותיהם.

  • חוסר זמן: ניהול עסק טיפולי לצד טיפול במטופלים רבים דורש זמן רב, וקשה למטפלים רבים להקדיש זמן משמעותי לשיווק.

  • חוסר ידע: חלק מהמטפלים אינם בקיאים באפשרויות שיווק יעילות או בפלטפורמות המתאימות לקידום תחום הטיפול הרגשי.

2. תקציב:
  • משאבים מוגבלים: לרוב המטפלים אין תקציב שיווק נדיב, מה שמקשה עליהם להשקיע באסטרטגיות שיווק יעילות כמו פרסום או קידום מקוון.

  • תחרות על תשומת לב: תקציבים קטנים מקשים על מטפלים להתבלט בים המידע הרב הזמין למטופלים פוטנציאלים.

3. גישת "המטופלים יבואו" או שיווק מפה לאוזן:
  • חוסר יציבות ואופק: חלק מהמטפלים מצפים ש"המטופלים יבואו" אליהם ללא מאמץ מצדם, ואינם מודעים לצורך בשיווק אקטיבי.

  • חוסר מוטיבציה: ייתכן שמטפלים רגשיים מסוימים, אולי אפילו אתם, אינם חשים בנוח או מתלהבים משיווק, ורואים בכך פעילות פחות חשובה מהטיפול עצמו.

  • חוסר מיומנות: ייתכן שמטפלים אינם בטוחים כיצד לשווק את עצמם בצורה יעילה, וחוששים מביצוע טעויות או מלהצטייר כלא מקצועיים ולכן גם נמנעים מלעשות שיווק בכלל.